Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 5 октомври 2017 г. - Страсбург

5. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch и Marek Jurek

Доклад Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Ангел Джамбазки, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek и Juan Fernando López Aguilar.

Правна информация - Политика за поверителност