Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 5. oktober 2017 - Strasbourg

9. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA med henblik på at inkludere nye psykoaktive stoffer i definitionen af "narkotika" og om ophævelse af Rådets afgørelse 2005/387/RIA (10537/1/2017 C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) – (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

henvist til kor. udv. LIBE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 6. oktober 2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik