Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. október 5., Csütörtök - Strasbourg

9. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2017. október 6.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat