Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2877(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000070/2017

Esitatud tekstid :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Arutelud :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 5. oktoober 2017 - Strasbourg

10. Euroopa sotsiaalmajanduse tegevuskava (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000070/2017), mille esitasid Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom ja Maria Arena komisjonile: Euroopa sotsiaalmajanduse tegevuskava (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš ja Seán Kelly, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Andrejs Mamikins.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika