Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2877(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000070/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Keskustelut :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 5. lokakuuta 2017 - Strasbourg

10. Yhteisötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000070/2017) – Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom ja Maria Arena komissiolle: Yhteisötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš ja Seán Kelly joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrejs Mamikins.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö