Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2877(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000070/2017

Ingediende teksten :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Debatten :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 5 oktober 2017 - Straatsburg

10. Een Europees actieplan voor de sociale economie (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000070/2017) van Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena, aan de Commissie: Een Europees actieplan voor de sociale economie (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš en Seán Kelly, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrejs Mamikins.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid