Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2877(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000070/2017

Texte depuse :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Dezbateri :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 5 octombrie 2017 - Strasbourg

10. Un plan de acțiune european pentru economia socială (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000070/2017) adresată de Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena, Comisiei: Un plan de acțiune european pentru economia socială (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš și Seán Kelly, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Andrejs Mamikins.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate