Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2877(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000070/2017

Predkladané texty :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Rozpravy :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 5. októbra 2017 - Štrasburg

10. Európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000070/2017), ktorú položil Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom a Maria Arena, pre Komisiu: Európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš a Seán Kelly, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Andrejs Mamikins.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia