Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 5. lokakuuta 2017 - Strasbourg

11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Italian hakemuksen johdosta – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - BE ehdokas (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - IT ehdokas (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - FI ehdokas (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - ES ehdokas (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - DK ehdokas (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - PT ehdokas (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - BG ehdokas (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen tekemisestä (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

INTA

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys tuulivoimaa koskevan politiikan epäonnistumisesta (B8-0489/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys komission matkakuluja koskevasta avoimuuden puutteesta (B8-0490/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys jalkapallon junioripelaajilla käytävästä laittomasta kaupasta ilmoittamisesta ja kaupan ehkäisemisestä (B8-0491/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys ulkomaisten ja maahanmuuttajia suosivien hankkeiden rahoittamisesta (B8-0492/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys sellaisen eläinsuojatoiminnan edistämisestä, jossa terveitä eläimiä ei tapeta (B8-0494/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys potilaiden oikeuksista rokotuksiin liittyvissä asioissa (B8-0500/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys väärien uutisten vastaisesta uudesta EU:n erityisryhmästä (B8-0501/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys "Euroopan kestävän matkailun alueen" nimeämisestä vuosittain (B8-0504/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys maaperästä (B8-0505/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys toimenpiteistä syntyvyyden nostamiseksi Euroopassa (B8-0532/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys vammaisten kansalaisten tukemisesta Euroopassa (B8-0533/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö