Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 5. listopada 2017. - Strasbourg

11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat BE (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat IT (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat FI (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat ES (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat DK (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat PT (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat BG (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (kodificirani tekst) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

INTA

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o neuspjehu politika u području energije vjetra (B8-0489/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o nedostatku transparentnosti u vezi s troškovima Komisije za putovanja (B8-0490/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o denunciranju i sprječavanju nezakonitog trgovanja maloljetnim nogometašima (B8-0491/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o financiranju inozemnih projekata i projekata namijenjenih za migrante (B8-0492/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o promicanju zabrane prakse usmrćivanja zdravih životinja u skloništima za životinje (B8-0494/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o pravima pacijenata da odlučuju o cijepljenju (B8-0500/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o novoj europskoj radnoj skupini za borbu protiv lažnih vijesti (B8-0501/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uvođenju „Europske regije godine u području održivog turizma” (B8-0504/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o tlu (B8-0505/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o poticanju nataliteta u Europi (B8-0532/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pružanju potpore građanima s invaliditetom u Europi (B8-0533/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti