Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. október 5., Csütörtök - Strasbourg

11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Olaszország EGF/2017/004IT/Almaviva referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai Parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- Javaslat a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

JURI

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – BE jelölt (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – IT jelölt (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – FI jelölt (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – ES jelölt (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – DK jelölt (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – PT jelölt (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – BG jelölt (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- Javaslat a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

utalva

illetékes:

INTA

- Javaslat a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

utalva

illetékes:

JURI

- Javaslat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

INTA

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány a szélenergiával kapcsolatos politikák kudarcáról (B8-0489/2017)

utalva

illetékes:

ITRE

- Sophie Montel. Állásfoglalási indítvány a Bizottság utazási költségei átláthatóságának hiányáról (B8-0490/2017)

utalva

illetékes:

CONT

- Lorenzo Fontana. Állásfoglalási indítvány a kiskorú labdarúgó-játékosok illegális kereskedelmének jelentéséről és megelőzéséről (B8-0491/2017)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

CULT

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a külföldi és migránstámogató projektek finanszírozásáról (B8-0492/2017)

utalva

illetékes:

LIBE

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány az egészséges állatok leölését nem alkalmazó menhelyek előmozdításáról (B8-0494/2017)

utalva

illetékes:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a betegek védőoltásokkal kapcsolatos jogairól (B8-0500/2017)

utalva

illetékes:

ENVI

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány az álhírek elleni új európai munkacsoportról (B8-0501/2017)

utalva

illetékes:

CULT

vélemény:

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány „Az év fenntartható idegenforgalmának európai régiója“ program létrehozásáról (B8-0504/2017)

utalva

illetékes:

TRAN

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a talajról (B8-0505/2017)

utalva

illetékes:

ENVI

- Lorenzo Fontana és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a születési ráta növeléséről Európában (B8-0532/2017)

utalva

illetékes:

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a fogyatékossággal élő személyek támogatásáról Európában (B8-0533/2017)

utalva

illetékes:

EMPL

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat