Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. spalio 5 d. - Strasbūras

11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Italijos paraiška „EGF/2017/004IT/Almaviva“) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Belgijos kandidatas (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Italijos kandidatas (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Suomijos kandidatas (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Ispanijos kandidatas (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Danijos kandidatas (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Portugalijos kandidatas (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Bulgarijos kandidatas (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Gruzijai (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos (kodifikuota redakcija) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių sudarymo (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

INTA

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vykdomos nesėkmingos vėjo energetikos politikos (B8-0489/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skaidrumo, susijusio su Komisijos kelionės išlaidomis, trūkumo (B8-0490/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pranešimo apie neteisėtą prekybą jaunais futbolo žaidėjais ir jos prevencijos (B8-0491/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

CULT

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl užsienio projektų ir migrantams naudingų projektų finansavimo (B8-0492/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sveikų gyvūnų nežudymo gyvūnų prieglaudose praktikos skatinimo (B8-0494/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pacientų teisių skiepijimo srityje (B8-0500/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujos Europos darbo grupės kovos su netikromis naujienomis srityje (B8-0501/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

Nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl „Europos metų tvaraus turizmo regiono“ (EMTTR) iniciatyvos (B8-0504/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dirvožemio (B8-0505/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Lorenzo Fontana ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gimstamumo skatinimo Europoje (B8-0532/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Europoje piliečiams su negalia (B8-0533/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Teisinė informacija - Privatumo politika