Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 5. oktobris - Strasbūra

11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, apmierinot Itālijas pieteikumu EGF/2017/004 IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Beļģijas kandidāts (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Itālijas kandidāts (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Somijas kandidāts (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Spānijas kandidāts (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Dānijas kandidāts (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Portugāles kandidāts (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Bulgārijas kandidāts (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Divpusējo nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

INTA

2. Deputāti — rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vēja enerģijas politikas neveiksmīgu īstenošanu (B8-0489/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas ceļa izdevumu pārredzamības trūkumu (B8-0490/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ziņošanu par bērnu futbolistu nelegālu tirdzniecību un šīs tirdzniecības novēršanu (B8-0491/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ārzemju projektu un migrantiem labvēlīgu projektu finansēšanu (B8-0492/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par patversmēs esošu veselu dzīvnieku nenogalināšanas prakses veicināšanu (B8-0494/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pacientu tiesībām attiecībā uz vakcināciju (B8-0500/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauno cīņas ar viltus ziņām Eiropas īpašo uzdevumu vienību (B8-0501/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas ilgtspējīga tūrisma gada labākā reģiona (EITGLR) balvas izveidi (B8-0504/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par augsni (B8-0505/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Lorenzo Fontana un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzimstības rādītāju uzlabošanu Eiropā (B8-0532/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu iedzīvotājiem ar invaliditāti Eiropā (B8-0533/2017)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

Juridisks paziņojums - Privātuma politika