Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 5 octombrie 2017 - Strasbourg

11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Italiei – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

retrimis

comisia competentă :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisia competentă :

TRAN

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

retrimis

comisia competentă :

AFET

aviz :

INTA

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul BE (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul IT (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul FI (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul ES (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul DK (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul PT (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul BG (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

retrimis

comisia competentă :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

retrimis

comisia competentă :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

retrimis

comisia competentă :

ECON

aviz :

INTA

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură):

- Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la eșecul politicilor în domeniul energiei eoliene (B8-0489/2017)

retrimis

comisia competentă :

ITRE

- Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la lipsa de transparență în ceea ce privește cheltuielile de deplasare ale Comisiei (B8-0490/2017)

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la raportarea și prevenirea traficului ilegal cu jucători de fotbal minori (B8-0491/2017)

retrimis

comisia competentă :

LIBE

aviz :

CULT

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la finanțarea proiectelor în străinătate și în favoarea migranților (B8-0492/2017)

retrimis

comisia competentă :

LIBE

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la practicile de plasare în adăposturi care nu implică uciderea animalelor sănătoase (B8-0494/2017)

retrimis

comisia competentă :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la drepturile pacienților în materie de vaccinare (B8-0500/2017)

retrimis

comisia competentă :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la noul grup operativ european împotriva știrilor false (B8-0501/2017)

retrimis

comisia competentă :

CULT

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea „Regiunii europene a anului în materie de turism durabil” (B8-0504/2017)

retrimis

comisia competentă :

TRAN

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la sol (B8-0505/2017)

retrimis

comisia competentă :

ENVI

- Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la relansarea natalității în Europa (B8-0532/2017)

retrimis

comisia competentă :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinul pentru persoanele cu dizabilități în Europa (B8-0533/2017)

retrimis

comisia competentă :

EMPL

Aviz juridic - Politica de confidențialitate