Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 5. oktober 2017 - Strasbourg

11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Italije – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov vželezniškem prometu (prenovitev) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - belgijski kandidat (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - italijanski kandidat (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - finski kandidat (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - španski kandidat (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - danski kandidat (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - portugalski kandidat (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - bolgarski kandidat (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

INTA

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Joëlle Mélin. Predlog resolucije o neuspešnosti politik na področju vetrne energije (B8-0489/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

- Sophie Montel. Predlog resolucije o pomanjkanju preglednosti pri potnih stroških Komisije (B8-0490/2017)

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Lorenzo Fontana. Predlog resolucije o obsodbi in preprečevanju nezakonite trgovine z nogometaši, ki so še otroci (B8-0491/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

CULT

- Dominique Martin. Predlog resolucije o financiranju projektov za tujce in migrante (B8-0492/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o spodbujanju prakse neubijanja zdravih živali v zavetiščih (B8-0494/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o pravici pacientov do odločanja glede cepljenja (B8-0500/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o novi evropski projektni skupini za boj proti lažnim novicam (B8-0501/2017)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi „evropske trajnostne turistične regije leta“ (B8-0504/2017)

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o varstvu tal (B8-0505/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Lorenzo Fontana in Matteo Salvini. Predlog resolucije o povečanju rodnosti v Evropi (B8-0532/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori invalidov v Evropi (B8-0533/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov