Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

12. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017

(*) Απόρρητο όνομα

Jens Genzer (αριθ.° 0743/2017)· (*) (αριθ.° 0744/2017)· Enobong Akpan Etuk (αριθ.° 0745/2017)· Giedrius Šarkanas (αριθ.° 0746/2017)· (*) (αριθ.° 0747/2017)· (*) (αριθ.° 0748/2017)· (*) (αριθ.° 0749/2017)· (*) (αριθ.° 0750/2017)· (*) (αριθ.° 0751/2017)· (*) (αριθ.° 0752/2017)· Mateo José Garrido Sanahuja (αριθ.° 0753/2017)· Vicente Portes Alemany (αριθ.° 0754/2017)· Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (αριθ.° 0755/2017)· (*) (αριθ.° 0756/2017)· Pierpaolo Volpe (αριθ.° 0757/2017)· Manuela Rattin (αριθ.° 0758/2017)· (*) (αριθ.° 0759/2017)· Mousa Miah (αριθ.° 0760/2017)· (*) (αριθ.° 0761/2017)· (*) (αριθ.° 0762/2017)· (*) (αριθ.° 0763/2017)· Sergey Neprimerov (αριθ.° 0764/2017)· (*) (αριθ.° 0765/2017)· Aleksandra Wróbel (5 signatures) (αριθ.° 0766/2017)· (*) (αριθ.° 0767/2017)· (*) (αριθ.° 0768/2017)· (*) (αριθ.° 0769/2017)· Carlos Bolacha (αριθ.° 0770/2017)· Beth Granter (αριθ.° 0771/2017)· Rickard Jonsson (αριθ.° 0772/2017)· Daniela Preda (αριθ.° 0773/2017)· Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (αριθ.° 0774/2017)· Jānis Kuzins (αριθ.° 0775/2017)· Ismael Antonio López Pérez (αριθ.° 0776/2017)· Ana Martina Varela Velo (αριθ.° 0777/2017)· Letizia Spaventa (αριθ.° 0778/2017)· Pasqualino Ludovico (αριθ.° 0779/2017)· Michele Chimienti (αριθ.° 0780/2017)· (*) (αριθ.° 0781/2017)· Rui Martins (αριθ.° 0782/2017)· (*) (αριθ.° 0783/2017)· (*) (αριθ.° 0784/2017)· Ignacio Onís (αριθ.° 0785/2017)· (*) (αριθ.° 0786/2017)· Rui Martins (αριθ.° 0787/2017)· (*) (αριθ.° 0788/2017)· Franjo Egri (αριθ.° 0789/2017)· Thorkild Hansen (αριθ.° 0790/2017)· (*) (αριθ.° 0791/2017)· (*) (αριθ.° 0792/2017)· Manfred Häßner (αριθ.° 0793/2017)· (*) (αριθ.° 0794/2017)· (*) (αριθ.° 0795/2017)· (*) (αριθ.° 0796/2017)· (*) (αριθ.° 0797/2017)· (*) (αριθ.° 0798/2017)· (*) (αριθ.° 0799/2017)· (*) (αριθ.° 0800/2017)· (*) (αριθ.° 0801/2017)· Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικό Kτηνοτροφικό Kόμμα Ελλάδας) (αριθ.° 0802/2017)· Georgios Mylonas (αριθ.° 0803/2017)· María Ángeles García Cortés (αριθ.° 0804/2017)· (*) (αριθ.° 0805/2017)· Ireneu Vicente (αριθ.° 0806/2017)· (*) (αριθ.° 0807/2017)· (*) (αριθ.° 0808/2017)· José Ramón Barrueco Sánchez (αριθ.° 0809/2017)· (*) (αριθ.° 0810/2017)· Giovanni Cortese (αριθ.° 0811/2017)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ.° 0812/2017)· Attilio Agazzi (αριθ.° 0813/2017)· (*) (αριθ.° 0814/2017)· Flavio Miccono (αριθ.° 0815/2017)· Flavio Miccono (αριθ.° 0816/2017)· (*) (αριθ.° 0817/2017)· Genoveva - Elena Perju (αριθ.° 0818/2017)· (*) (αριθ.° 0819/2017)· (*) (αριθ.° 0820/2017)· (*) (αριθ.° 0821/2017)· Tommaso Cossovich (αριθ.° 0823/2017)· (*) (αριθ.° 0824/2017)· Monika Łagodzińska (αριθ.° 0825/2017)· Andrea Carola (αριθ.° 0826/2017)· Winfried Scheidges (αριθ.° 0827/2017)· (*) (αριθ.° 0828/2017)· (*) (αριθ.° 0829/2017)· (*) (αριθ.° 0830/2017)· (*) (αριθ.° 0831/2017)· (*) (αριθ.° 0832/2017)· (*) (αριθ.° 0833/2017)· (*) (αριθ.° 0834/2017)· (*) (αριθ.° 0835/2017)· (*) (αριθ.° 0836/2017)· Kristiana Gaižauskienė (αριθ.° 0837/2017)· Violeta Gospodinova (αριθ.° 0838/2017)· Remo Pulcini (αριθ.° 0839/2017)· Olga Fernández (αριθ.° 0840/2017)· Séverine Breit (αριθ.° 0841/2017)· Jerzy Wawro (αριθ.° 0842/2017)· (*) (αριθ.° 0843/2017)· (*) (αριθ.° 0844/2017)· (*) (αριθ.° 0845/2017)· (*) (αριθ.° 0846/2017)· (*) (αριθ.° 0847/2017)· (*) (αριθ.° 0848/2017)· Simone Lucie Nicolescot (αριθ.° 0849/2017)· Florin Munteanu (αριθ.° 0850/2017)· Pilar Villarino (αριθ.° 0851/2017)· María Ángeles García Cortés (αριθ.° 0852/2017)· Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (αριθ.° 0853/2017)· (*) (αριθ.° 0854/2017)· (*) (αριθ.° 0855/2017)· (*) (αριθ.° 0856/2017)· Carlos Silva (αριθ.° 0857/2017)· Ana Losada (αριθ.° 0858/2017)· (*) (αριθ.° 0859/2017)· (*) (αριθ.° 0860/2017)· (*) (αριθ.° 0861/2017)· Kieran Dunne (αριθ.° 0862/2017)· Menyegbe Sissi Adigo (αριθ.° 0863/2017)· (*) (αριθ.° 0864/2017)· (*) (αριθ.° 0865/2017)· (*) (αριθ.° 0866/2017)· (*) (αριθ.° 0867/2017)· (*) (αριθ.° 0868/2017)· (*) (αριθ.° 0869/2017)· Teresaa Byrne (αριθ.° 0870/2017)· (*) (αριθ.° 0871/2017)· (*) (αριθ.° 0872/2017)· (*) (αριθ.° 0873/2017)· John Newton (αριθ.° 0874/2017)· (*) (αριθ.° 0875/2017)· Mercè Bes Fuster (αριθ.° 0876/2017)· Stephan Klaus Schulze (αριθ.° 0877/2017)· Caterina Pavone (αριθ.° 0878/2017)· Slavomír Eliáš (αριθ.° 0879/2017)· Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικό Kτηνοτροφικό Kόμμα Eλλάδας) (αριθ.° 0880/2017)· (*) (αριθ.° 0881/2017).

Η αναφορά αριθ.° 0822/2017 διεγράφη από τον κατάλογο, διότι ο αναφέρων την απέσυρε μετά την καταχώρισή της.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου