Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 5 octombrie 2017 - Strasbourg

12. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la data indicată mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

27 septembrie 2017

(*) Nume confidențial

Jens Genzer (nr. 0743/2017); (*) (nr. 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (nr. 0745/2017); Giedrius Šarkanas (nr. 0746/2017); (*) (nr. 0747/2017); (*) (nr. 0748/2017); (*) (nr. 0749/2017); (*) (nr. 0750/2017); (*) (nr. 0751/2017); (*) (nr. 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (nr. 0753/2017); Vicente Portes Alemany (nr. 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (nr. 0755/2017); (*) (nr. 0756/2017); Pierpaolo Volpe (nr. 0757/2017); Manuela Rattin (nr. 0758/2017); (*) (nr. 0759/2017); Mousa Miah (nr. 0760/2017); (*) (nr. 0761/2017); (*) (nr. 0762/2017); (*) (nr. 0763/2017); Sergey Neprimerov (nr. 0764/2017); (*) (nr. 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 semnături) (nr. 0766/2017); (*) (nr. 0767/2017); (*) (nr. 0768/2017); (*) (nr. 0769/2017); Carlos Bolacha (nr. 0770/2017); Beth Granter (nr. 0771/2017); Rickard Jonsson (nr. 0772/2017); Daniela Preda (nr. 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (nr. 0774/2017); Jānis Kuzins (nr. 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (nr. 0777/2017); Letizia Spaventa (nr. 0778/2017); Pasqualino Ludovico (nr. 0779/2017); Michele Chimienti (nr. 0780/2017); (*) (nr. 0781/2017); Rui Martins (nr. 0782/2017); (*) (nr. 0783/2017); (*) (nr. 0784/2017); Ignacio Onís (nr. 0785/2017); (*) (nr. 0786/2017); Rui Martins (nr. 0787/2017); (*) (nr. 0788/2017); Franjo Egri (nr. 0789/2017); Thorkild Hansen (nr. 0790/2017); (*) (nr. 0791/2017); (*) (nr. 0792/2017); Manfred Häßner (nr. 0793/2017); (*) (nr. 0794/2017); (*) (nr. 0795/2017); (*) (nr. 0796/2017); (*) (nr. 0797/2017); (*) (nr. 0798/2017); (*) (nr. 0799/2017); (*) (nr. 0800/2017); (*) (nr. 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (nr. 0802/2017); Georgios Mylonas (nr. 0803/2017); María Ángeles García Cortés (nr. 0804/2017); (*) (nr. 0805/2017); Ireneu Vicente (nr. 0806/2017); (*) (nr. 0807/2017); (*) (nr. 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (nr. 0809/2017); (*) (nr. 0810/2017); Giovanni Cortese (nr. 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0812/2017); Attilio Agazzi (nr. 0813/2017); (*) (nr. 0814/2017); Flavio Miccono (nr. 0815/2017); Flavio Miccono (nr. 0816/2017); (*) (nr. 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (nr. 0818/2017); (*) (nr. 0819/2017); (*) (nr. 0820/2017); (*) (nr. 0821/2017); Tommaso Cossovich (nr. 0823/2017); (*) (nr. 0824/2017); Monika Łagodzińska (nr. 0825/2017); Andrea Carola (nr. 0826/2017); Winfried Scheidges (nr. 0827/2017); (*) (nr. 0828/2017); (*) (nr. 0829/2017); (*) (nr. 0830/2017); (*) (nr. 0831/2017); (*) (nr. 0832/2017); (*) (nr. 0833/2017); (*) (nr. 0834/2017); (*) (nr. 0835/2017); (*) (nr. 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (nr. 0837/2017); Violeta Gospodinova (nr. 0838/2017); Remo Pulcini (nr. 0839/2017); Olga Fernández (nr. 0840/2017); Séverine Breit (nr. 0841/2017); Jerzy Wawro (nr. 0842/2017); (*) (nr. 0843/2017); (*) (nr. 0844/2017); (*) (nr. 0845/2017); (*) (nr. 0846/2017); (*) (nr. 0847/2017); (*) (nr. 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (nr. 0849/2017); Florin Munteanu (nr. 0850/2017); Pilar Villarino (nr. 0851/2017); María Ángeles García Cortés (nr. 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (nr. 0853/2017); (*) (nr. 0854/2017); (*) (nr. 0855/2017); (*) (nr. 0856/2017); Carlos Silva (nr. 0857/2017); Ana Losada (nr. 0858/2017); (*) (nr. 0859/2017); (*) (nr. 0860/2017); (*) (nr. 0861/2017); Kieran Dunne (nr. 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (nr. 0863/2017); (*) (nr. 0864/2017); (*) (nr. 0865/2017); (*) (nr. 0866/2017); (*) (nr. 0867/2017); (*) (nr. 0868/2017); (*) (nr. 0869/2017); Teresaa Byrne (nr. 0870/2017); (*) (nr. 0871/2017); (*) (nr. 0872/2017); (*) (nr. 0873/2017); John Newton (nr. 0874/2017); (*) (nr. 0875/2017); Mercè Bes Fuster (nr. 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (nr. 0877/2017); Caterina Pavone (nr. 0878/2017); Slavomír Eliáš (nr. 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (nr. 0880/2017); (*) (nr. 0881/2017).

Petiția nr. 0822/2017 a fost retrasă din registru în urma retragerii sale de către petiționar, după înregistrare.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate