Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. spalio 5 d. - Strasbūras

13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 28 d.)

INTA komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Screening of foreign investment in strategic sectors (2017/2205(INL))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 28 d.)

AFET komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Violation of the rights of indigenous peoples in the world, including land grabbing (2017/2206(INI))

IMCO komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. E-commerce Sector Inquiry (2017/2207(INI))
(Nuomonė: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

REGI komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Cohesion policy and the circular economy (2017/2211(INI))
(Nuomonė: ENVI, ITRE)

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Lagging regions in the EU (2017/2208(INI))
(Nuomonė: PECH, AGRI)

LIBE komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Media pluralism and media freedom in the European Union (2017/2209(INI))
(Nuomonė: JURI, CULT)

FEMM komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Gender Equality in the Media Sector in the EU (2017/2210(INI))
(Nuomonė: EMPL, JURI)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

- Geležinkelių transporto statistika (nauja redakcija) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
Perduota atsakingam komitetui: TRAN
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

ITRE komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 14 d.)

- Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(Nuomonė: IMCO, AFET (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

CULT komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 22017 m. rugsėjo 28 d.)
- Europos solidarumo korpusas (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(Nuomonė: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

LIBE komitetas
(
Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 28 d.)
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Media pluralism and media freedom in the European Union (2017/2209(INI))
(Nuomonė: JURI, CULT) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 28 d.)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir EIVT „Honkongas – 20 metų po perdavimo“ (2017/2204(INI))

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir EIVT „Džihadistų pajamų šaltinių naikinimas – terorizmo finansavimo nutraukimas“ (2017/2203(INI))

Pavadinimo pakeitimas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. rugsėjo 28 d.)

JURI komitetas
- Naujas pranešimo savo iniciatyva pavadinimas (INI 2017/2010): 2015–2016 m. metinės subsidiarumo ir proporcingumo ataskaitos

Teisinė informacija - Privatumo politika