Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
3.1.Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στο Μαλάουι και σε άλλες αφρικανικές χώρες
  
3.2.Οι υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz και Ilmi Umerov καθώς και του δημοσιογράφου Mykola Semena
  
3.3.Κατάσταση στις Μαλδίβες
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στο Μαλάουι και σε άλλες αφρικανικές χώρες (ψηφοφορία)
  
4.2.Οι υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz και Ilmi Umerov καθώς και του δημοσιογράφου Mykola Semena (ψηφοφορία)
  
4.3.Κατάσταση στις Μαλδίβες (ψηφοφορία)
  
4.4.Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.5.Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Επανάληψη της συνόδου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 10.Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία (συζήτηση)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Αναφορές
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (183 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (40 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (112 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (24 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (36 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (276 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (384 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (491 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου