Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 5 oktober 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen
  3.2.De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena
  3.3.De situatie op de Maldiven
 4.Stemmingen
  4.1.De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen (stemming)
  4.2.De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena (stemming)
  4.3.De situatie op de Maldiven (stemming)
  4.4.Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.5.Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 10.Een Europees actieplan voor de sociale economie (debat)
 11.Ingekomen stukken
 12.Verzoekschriften
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (166 kb) Presentielijst (59 kb) Uitslag van de stemming (37 kb) Hoofdelijke stemming (112 kb) 
 
Notulen (78 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (23 kb) Hoofdelijke stemming (35 kb) 
 
Notulen (260 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (371 kb) Hoofdelijke stemming (482 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid