Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 5 oktober 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder
  3.2.Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena
  3.3.Situationen i Maldiverna
 4.Omröstning
  4.1.Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (omröstning)
  4.2.Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (omröstning)
  4.3.Situationen i Maldiverna (omröstning)
  4.4.Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.5.Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 10.En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin (debatt)
 11.Inkomna dokument
 12.Framställningar
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (167 kb) Närvarolista (59 kb) Omröstningsresultat (37 kb) Omröstningar med namnupprop (112 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (22 kb) Omröstningar med namnupprop (33 kb) 
 
Protokoll (256 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (367 kb) Omröstningar med namnupprop (482 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy