Seznam 
Zápis
PDF 259kWORD 79k
Čtvrtek, 5. října 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích (rozprava)
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  3.1.Situace osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích
  3.2.Případy vůdců krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semeny
  3.3.Situace na Maledivách
 4.Hlasování
  4.1.Situace osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích (hlasování)
  4.2.Případy vůdců krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semeny (hlasování)
  4.3.Situace na Maledivách (hlasování)
  4.4.Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.5.Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Postoj Rady v 1. čtení
 10.Evropský akční plán pro sociální ekonomiku (rozprava)
 11.Předložení dokumentů
 12.Petice
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 14.Předání textů přijatých během zasedání
 15.Termíny příštích zasedání
 16.Ukončení denního zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích (rozprava)

Zpráva o vězeňských systémech a podmínkách ve věznicích [2015/2062(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron uvedla zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Barbara Matera (zpravodajka výboru FEMM), José Inácio Faria za skupinu PPE, Caterina Chinnici za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Bendt Bendtsen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza a Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai a Tibor Szanyi.

Vystoupily: Rachida Dati, Věra Jourová a Joëlle Bergeron.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.5 zápisu ze dne 5.10.2017.


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 4.10.2017.)


3.1. Situace osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích

Návrhy usnesení B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao a Mario Borghezio uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, a Jiří Pospíšil.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupil Krzysztof Hetman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 5.10.2017.


3.2. Případy vůdců krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semeny

Návrhy usnesení B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler a Anna Elżbieta Fotyga uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Tibor Szanyi za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Urmas Paet za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică a Csaba Sógor.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 5.10.2017.


3.3. Situace na Maledivách

Návrhy usnesení B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post a Jean Lambert uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Wajid Khan za skupinu S&D, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, a Jonathan Arnott.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 5.10.2017.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Situace osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 a B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0543/2017

(nahrazující B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 a B8-0554/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset a Jozo Radoš za skupinu ALDE;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea a Laura Ferrara za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Návrhy usnesení B8-0546/2017 a B8-0562/2017 se neberou v potaz.)


4.2. Případy vůdců krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semeny (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 a B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0545/2017

(nahrazující B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 a B8-0559/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Tibor Szanyi za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská a Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset a Jozo Radoš za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé a Bart Staes za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Situace na Maledivách (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 a B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0549/2017

(nahrazující B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 a B8-0561/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés a Jiří Pospíšil za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post a Wajid Khan za skupinu S&D;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset a Jozo Radoš za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé a Michel Reimon za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini a Laura Agea za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA-PROV(2017)0383)

Vystoupení

Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrhy k bodu 15 a bodu odůvodnění C. Ústní pozměňovací návrhy byly vzaty v potaz.


4.4. Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0384)

Parlament schválil návrh nařízení Rady.


4.5. Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích (hlasování)

Zpráva o vězeňských systémech a podmínkách ve věznicích [2015/2062(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch a Marek Jurek

zpráva Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek a Juan Fernando López Aguilar.


6. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:45.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 15:00.


8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Postoj Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV (10537/1/2017 - C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

předáno příslušnému výboru: LIBE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postoje začne běžet zítra, dne 6. října 2017.


10. Evropský akční plán pro sociální ekonomiku (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000070/2017), kterou pokládají Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom a Maria Arena Komisi: Evropský akční plán pro sociální ekonomiku (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš a Seán Kelly, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Andrejs Mamikins.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Itálie – EGF/2017/004 IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Částečná obměna členů Účetního dvora - belgický kandidát (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora - italský kandidát (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora - finský kandidát (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora - španělský kandidát (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora - dánský kandidát (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora - portugalský kandidát (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora - bulharský kandidát (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

INTA

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Joëlle Mélin. Návrh usnesení o neúspěchu politik v oblasti větrné energie (B8-0489/2017)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Sophie Montel. Návrh usnesení o netransparentnosti cestovních výdajů Komise (B8-0490/2017)

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o ohlašování případů nezákonného obchodování s dětskými fotbalisty („baby calciatori“) a o předcházení tomuto jevu (B8-0491/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Dominique Martin. Návrh usnesení o financování zahraničních projektů a projektů podporujících migranty (B8-0492/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o prosazování postupů nezabíjení zdravých zvířat v útulcích (B8-0494/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o právech pacientů v oblasti očkování (B8-0500/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o nové evropské pracovní skupině proti falešným zprávám (B8-0501/2017)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení označení „evropský region roku z hlediska udržitelného cestovního ruchu“ (B8-0504/2017)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o půdě (B8-0505/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh usnesení o zvýšení porodnosti v Evropě (B8-0532/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře osob se zdravotním postižením v Evropě (B8-0533/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL


12. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedený den zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 27. září 2017

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Jens Genzer (č. 0743/2017); (*) (č. 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (č. 0745/2017); Giedrius Šarkanas (č. 0746/2017); (*) (č. 0747/2017); (*) (č. 0748/2017); (*) (č. 0749/2017); (*) (č. 0750/2017); (*) (č. 0751/2017); (*) (č. 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (č. 0753/2017); Vicente Portes Alemany (č. 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (č. 0755/2017); (*) (č. 0756/2017); Pierpaolo Volpe (č. 0757/2017); Manuela Rattin (č. 0758/2017); (*) (č. 0759/2017); Mousa Miah (č. 0760/2017); (*) (č. 0761/2017); (*) (č. 0762/2017); (*) (č. 0763/2017); Sergey Neprimerov (č. 0764/2017); (*) (č. 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 podpisů) (č. 0766/2017); (*) (č. 0767/2017); (*) (č. 0768/2017); (*) (č. 0769/2017); Carlos Bolacha (č. 0770/2017); Beth Granter (č. 0771/2017); Rickard Jonsson (č. 0772/2017); Daniela Preda (č. 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (č. 0774/2017); Jānis Kuzins (č. 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (č. 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (č. 0777/2017); Letizia Spaventa (č. 0778/2017); Pasqualino Ludovico (č. 0779/2017); Michele Chimienti (č. 0780/2017); (*) (č. 0781/2017); Rui Martins (č. 0782/2017); (*) (č. 0783/2017); (*) (č. 0784/2017); Ignacio Onís (č. 0785/2017); (*) (č. 0786/2017); Rui Martins (č. 0787/2017); (*) (č. 0788/2017); Franjo Egri (č. 0789/2017); Thorkild Hansen (č. 0790/2017); (*) (č. 0791/2017); (*) (č. 0792/2017); Manfred Häßner (č. 0793/2017); (*) (č. 0794/2017); (*) (č. 0795/2017); (*) (č. 0796/2017); (*) (č. 0797/2017); (*) (č. 0798/2017); (*) (č. 0799/2017); (*) (č. 0800/2017); (*) (č. 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα ελλαδασ) (č. 0802/2017); Georgios Mylonas (č. 0803/2017); María Ángeles García Cortés (č. 0804/2017); (*) (č. 0805/2017); Ireneu Vicente (č. 0806/2017); (*) (č. 0807/2017); (*) (č. 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (č. 0809/2017); (*) (č. 0810/2017); Giovanni Cortese (č. 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (č. 0812/2017); Attilio Agazzi (č. 0813/2017); (*) (č. 0814/2017); Flavio Miccono (č. 0815/2017); Flavio Miccono (č. 0816/2017); (*) (č. 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (č. 0818/2017); (*) (č. 0819/2017); (*) (č. 0820/2017); (*) (č. 0821/2017); Tommaso Cossovich (č. 0823/2017); (*) (č. 0824/2017); Monika Łagodzińska (č. 0825/2017); Andrea Carola (č. 0826/2017); Winfried Scheidges (č. 0827/2017); (*) (č. 0828/2017); (*) (č. 0829/2017); (*) (č. 0830/2017); (*) (č. 0831/2017); (*) (č. 0832/2017); (*) (č. 0833/2017); (*) (č. 0834/2017); (*) (č. 0835/2017); (*) (č. 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (č. 0837/2017); Violeta Gospodinova (č. 0838/2017); Remo Pulcini (č. 0839/2017); Olga Fernández (č. 0840/2017); Séverine Breit (č. 0841/2017); Jerzy Wawro (č. 0842/2017); (*) (č. 0843/2017); (*) (č. 0844/2017); (*) (č. 0845/2017); (*) (č. 0846/2017); (*) (č. 0847/2017); (*) (č. 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (č. 0849/2017); Florin Munteanu (č. 0850/2017); Pilar Villarino (č. 0851/2017); María Ángeles García Cortés (č. 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (č. 0853/2017); (*) (č. 0854/2017); (*) (č. 0855/2017); (*) (č. 0856/2017); Carlos Silva (č. 0857/2017); Ana Losada (č. 0858/2017); (*) (č. 0859/2017); (*) (č. 0860/2017); (*) (č. 0861/2017); Kieran Dunne (č. 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (č. 0863/2017); (*) (č. 0864/2017); (*) (č. 0865/2017); (*) (č. 0866/2017); (*) (č. 0867/2017); (*) (č. 0868/2017); (*) (č. 0869/2017); Teresaa Byrne (č. 0870/2017); (*) (č. 0871/2017); (*) (č. 0872/2017); (*) (č. 0873/2017); John Newton (č. 0874/2017); (*) (č. 0875/2017); Mercè Bes Fuster (č. 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (č. 0877/2017); Caterina Pavone (č. 0878/2017); Slavomír Eliáš (č. 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (č. 0880/2017); (*) (č. 0881/2017).

Petice č. 0822/2017 byla stažena z rejstříku, neboť její předkladatel ji po zapsání do rejstříku vzal zpět.


13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 46 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28. září 2017)

výbor INTA

- Kontrola zahraničních investic ve strategických odvětvích (2017/2205(INL))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28. září 2017)

výbor AFET

- Porušování práv původních obyvatel ve světě, včetně zabírání půdy (2017/2206(INI))

výbor IMCO

- Šetření v oblasti elektronického obchodování (2017/2207(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

výbor REGI

- Politika soudržnosti a oběhové hospodářství (2017/2211(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE)

- Zaostávající regiony v EU (2017/2208(INI))
(stanovisko: PECH, AGRI)

výbor LIBE

- Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků v Evropské unii (2017/2209(INI))
(stanovisko: JURI, CULT)

výbor FEMM

- Rovnost žen a mužů v odvětví sdělovacích prostředků v EU (2017/2210(INI))
(stanovisko: EMPL, JURI)

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

- Statistika železniční dopravy (přepracované znění) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: JURI (článek 104 jednacího řádu)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

výbor ITRE
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. září 2017)

- Zřízení evropského programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany zaměřeného na podporu konkurenceschopnosti a schopností inovace obranného průmyslu EU (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(stanovisko: IMCO, AFET (článek 54 jednacího řádu), BUDG (článek 54 jednacího řádu))

výbor CULT
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28. září 2017)

- Evropský sbor solidarity (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(stanovisko: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (článek 54 jednacího řádu), EMPL (článek 54 jednacího řádu))

výbor LIBE
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28. září 2017)

- Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků v Evropské unii (2017/2209(INI))
(stanovisko: JURI, CULT (článek 54 jednacího řádu))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 113 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28. září 2017)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Komisi a ESVČ k Hongkongu, 20 let po předání (2017/2204(INI))

- Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně snížení zdrojů příjmu pro džihádisty - cílená opatření proti financování terorismu (2017/2203(INI))

Změna názvu

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 28. září 2017)

výbor JURI
- nový název zprávy z vlastního podnětu (INI 2017/2010): Výroční zpráva za roky 2015 a 2016 o zásadách subsidiarity a proporcionality


14. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


15. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 23. do 26. října 2017.


16. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:37.


17. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Právní upozornění - Ochrana soukromí