Index 
Jegyzőkönyv
PDF 258kWORD 78k
2017. október 5., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Büntetés-végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények (vita)
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  3.1.Az albínók helyzete Malawiban és más afrikai országokban
  3.2.Ahtem Çiygöz és İlmi Ümerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró ügye
  3.3.A Maldív-szigeteki helyzet
 4.Szavazások órája
  4.1.Az albínók helyzete Malawiban és más afrikai országokban (szavazás)
  4.2.Ahtem Çiygöz és İlmi Ümerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró ügye (szavazás)
  4.3.A Maldív-szigeteki helyzet (szavazás)
  4.4.Megerősített együttműködés: Európai Ügyészség *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.5.Büntetés-végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az ülés folytatása
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 10.A szociális gazdasággal kapcsolatos európai cselekvési terv (vita)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Petíciók
 13.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 14.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 15.A következő ülések időpontja
 16.Az ülés berekesztése
 17.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Büntetés-végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények (vita)

Jelentés a büntetés-végrehajtási rendszerekről és börtönkörülményekről [2015/2062(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Barbara Matera (a FEMM bizottság véleményének előadója), José Inácio Faria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Caterina Chinnici, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Josu Juaristi Abaunz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Bendt Bendtsen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai és Tibor Szanyi.

Felszólal: Rachida Dati, Věra Jourová és Joëlle Bergeron.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.5-i jegyzőkönyv, 4.5. pont .


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2017.10.4-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


3.1. Az albínók helyzete Malawiban és más afrikai országokban

Állásfoglalási indítványok B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao és Mario Borghezio előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Jiří Pospíšil.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Krzysztof Hetman.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot és Stanislav Polčák.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.5-i jegyzőkönyv, 4.1. pont .


3.2. Ahtem Çiygöz és İlmi Ümerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler és Anna Elżbieta Fotyga előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Dariusz Rosati, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tibor Szanyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică és Csaba Sógor.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.5-i jegyzőkönyv, 4.2. pont .


3.3. A Maldív-szigeteki helyzet

Állásfoglalási indítványok B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post és Jean Lambert előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Wajid Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Jonathan Arnott.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias és Stanislav Polčák.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.5-i jegyzőkönyv, 4.3. pont .


ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

4. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


4.1. Az albínók helyzete Malawiban és más afrikai országokban (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 és B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0543/2017

(amely a B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 és B8-0554/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset és Jozo Radoš, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon és Sven Giegold, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea és Laura Ferrara, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0381)

(A B8-0546/2017 és B8-0562/2017 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


4.2. Ahtem Çiygöz és İlmi Ümerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 és B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0545/2017

(amely a B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 és B8-0559/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Tibor Szanyi, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská és Zbigniew Kuźmiuk, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset és Jozo Radoš, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé és Bart Staes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. A Maldív-szigeteki helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 és B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0549/2017

(amely a B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 és B8-0561/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés és Jiří Pospíšil, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post és Wajid Khan, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset és Jozo Radoš, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini és Laura Agea, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0383)

Felszólalások

Charles Tannock szóbeli módosításokat nyújt be a (15) bekezdéshez és a C. preambulumbekezdéshez. A szóbeli módosításokat elfogadják.


4.4. Megerősített együttműködés: Európai Ügyészség *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló tervezetről [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI RENDELETRE IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0384)

A Parlament jóváhagyja a Tanács rendelettervezetét.


4.5. Büntetés-végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények (szavazás)

Jelentés a büntetés-végrehajtási rendszerekről és börtönkörülményekről [2015/2062(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az ENF képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

Szóbeli szavazatindokolások:

Ajánlás - Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch és Marek Jurek

Jelentés - Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek és Juan Fernando López Aguilar.


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 12.45-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

7. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2017. október 6.


10. A szociális gazdasággal kapcsolatos európai cselekvési terv (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000070/2017) felteszi: Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena, a Bizottsághoz: A szociális gazdasággal kapcsolatos európai cselekvési terv (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš és Seán Kelly, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrejs Mamikins.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Olaszország EGF/2017/004IT/Almaviva referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai Parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- Javaslat a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

JURI

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – BE jelölt (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – IT jelölt (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – FI jelölt (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – ES jelölt (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – DK jelölt (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – PT jelölt (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – BG jelölt (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- Javaslat a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

utalva

illetékes:

INTA

- Javaslat a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

utalva

illetékes:

JURI

- Javaslat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

INTA

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány a szélenergiával kapcsolatos politikák kudarcáról (B8-0489/2017)

utalva

illetékes:

ITRE

- Sophie Montel. Állásfoglalási indítvány a Bizottság utazási költségei átláthatóságának hiányáról (B8-0490/2017)

utalva

illetékes:

CONT

- Lorenzo Fontana. Állásfoglalási indítvány a kiskorú labdarúgó-játékosok illegális kereskedelmének jelentéséről és megelőzéséről (B8-0491/2017)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

CULT

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a külföldi és migránstámogató projektek finanszírozásáról (B8-0492/2017)

utalva

illetékes:

LIBE

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány az egészséges állatok leölését nem alkalmazó menhelyek előmozdításáról (B8-0494/2017)

utalva

illetékes:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a betegek védőoltásokkal kapcsolatos jogairól (B8-0500/2017)

utalva

illetékes:

ENVI

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány az álhírek elleni új európai munkacsoportról (B8-0501/2017)

utalva

illetékes:

CULT

vélemény:

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány „Az év fenntartható idegenforgalmának európai régiója“ program létrehozásáról (B8-0504/2017)

utalva

illetékes:

TRAN

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a talajról (B8-0505/2017)

utalva

illetékes:

ENVI

- Lorenzo Fontana és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a születési ráta növeléséről Európában (B8-0532/2017)

utalva

illetékes:

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a fogyatékossággal élő személyek támogatásáról Európában (B8-0533/2017)

utalva

illetékes:

EMPL


12. Petíciók

A lent jelzett időpontban nyilvántartásba vett alábbi petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2017. szeptember 27.

(*) titkos név

Jens Genzer (0743/2017); (*) (0744/2017); Enobong Akpan Etuk (0745/2017); Giedrius Šarkanas (0746/2017); (*) (0747/2017); (*) (0748/2017); (*) (0749/2017); (*) (0750/2017); (*) (0751/2017); (*) (0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (0753/2017); Vicente Portes Alemany (0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (0755/2017); (*) (0756/2017); Pierpaolo Volpe (0757/2017); Manuela Rattin (0758/2017); (*) (0759/2017); Mousa Miah (0760/2017); (*) (0761/2017); (*) (0762/2017); (*) (0763/2017); Sergey Neprimerov (0764/2017); (*) (0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 aláírás) (0766/2017); (*) (0767/2017); (*) (0768/2017); (*) (0769/2017); Carlos Bolacha (0770/2017); Beth Granter (0771/2017); Rickard Jonsson (0772/2017); Daniela Preda (0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (0774/2017); Jānis Kuzins (0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (0776/2017); Ana Martina Varela Velo (0777/2017); Letizia Spaventa (0778/2017); Pasqualino Ludovico (0779/2017); Michele Chimienti (0780/2017); (*) (0781/2017); Rui Martins (0782/2017); (*) (0783/2017); (*) (0784/2017); Ignacio Onís (0785/2017); (*) (0786/2017); Rui Martins (0787/2017); (*) (0788/2017); Franjo Egri (0789/2017); Thorkild Hansen (0790/2017); (*) (0791/2017); (*) (0792/2017); Manfred Häßner (0793/2017); (*) (0794/2017); (*) (0795/2017); (*) (0796/2017); (*) (0797/2017); (*) (0798/2017); (*) (0799/2017); (*) (0800/2017); (*) (0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (0802/2017); Georgios Mylonas (0803/2017); María Ángeles García Cortés (0804/2017); (*) (0805/2017); Ireneu Vicente (0806/2017); (*) (0807/2017); (*) (0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (0809/2017); (*) (0810/2017); Giovanni Cortese (0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (0812/2017); Attilio Agazzi (0813/2017); (*) (0814/2017); Flavio Miccono (0815/2017); Flavio Miccono (0816/2017); (*) (0817/2017); Genoveva - Elena Perju (0818/2017); (*) (0819/2017); (*) (0820/2017); (*) (0821/2017); Tommaso Cossovich (0823/2017); (*) (0824/2017); Monika Łagodzińska (0825/2017); Andrea Carola (0826/2017); Winfried Scheidges (0827/2017); (*) (0828/2017); (*) (0829/2017); (*) (0830/2017); (*) (0831/2017); (*) (0832/2017); (*) (0833/2017); (*) (0834/2017); (*) (0835/2017); (*) (0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (0837/2017); Violeta Gospodinova (0838/2017); Remo Pulcini (0839/2017); Olga Fernández (0840/2017); Séverine Breit (0841/2017); Jerzy Wawro (0842/2017); (*) (0843/2017); (*) (0844/2017); (*) (0845/2017); (*) (0846/2017); (*) (0847/2017); (*) (0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (0849/2017); Florin Munteanu (0850/2017); Pilar Villarino (0851/2017); María Ángeles García Cortés (0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (0853/2017); (*) (0854/2017); (*) (0855/2017); (*) (0856/2017); Carlos Silva (0857/2017); Ana Losada (0858/2017); (*) (0859/2017); (*) (0860/2017); (*) (0861/2017); Kieran Dunne (0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (0863/2017); (*) (0864/2017); (*) (0865/2017); (*) (0866/2017); (*) (0867/2017); (*) (0868/2017); (*) (0869/2017); Teresaa Byrne (0870/2017); (*) (0871/2017); (*) (0872/2017); (*) (0873/2017); John Newton (0874/2017); (*) (0875/2017); Mercè Bes Fuster (0876/2017); Stephan Klaus Schulze (0877/2017); Caterina Pavone (0878/2017); Slavomír Eliáš (0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (0880/2017); (*) (0881/2017).

A 0822/2017 számú petíciót törölték a nyilvántartásból, mert benyújtója a rögzítést követően azt visszavonta.


13. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 46. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2017. szeptember 28-i határozatát követően)

INTA bizottság

- A stratégiai ágazatokba való külföldi beruházások átvilágítása (2017/2205(INL))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2017. szeptember 28-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Az őslakos népeket érő jogsértések a világban, beleértve a nagyarányú földszerzést (2017/2206(INI))

IMCO bizottság

- Az e-kereskedelmi ágazati vizsgálat (2017/2207(INI))
(vélemény: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

REGI bizottság

- Kohéziós politika és a körforgásos gazdaság (2017/2211(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE)

- Lemaradó uniós régiók (2017/2208(INI))
(vélemény: PECH, AGRI)

LIBE bizottság

- A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban (2017/2209(INI))
(vélemény: JURI, CULT)

FEMM bizottság

- A nemek közötti egyenlőség uniós helyzete a médiaágazatban (2017/2210(INI))
(vélemény: EMPL, JURI)

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

- Vasúti közlekedési statisztikák (átdolgozás) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

ITRE bizottság

(Az Elnökök Értekezlete 2017. szeptember 14-i határozatát követően)

- Európai védelmiipar-fejlesztési program létrehozása az uniós védelmi ipar versenyképessége és innovációs kapacitása támogatásának céljából (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(vélemény: IMCO, AFET (az eljárási szabályzat 54. cikke), BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke))

CULT bizottság

(Az Elnökök Értekezlete 2017. szeptember 28-i határozatát követően)

- Európai Szolidaritási Testület (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(vélemény: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke), EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke))

LIBE bizottság

(Az Elnökök Értekezlete 2017. szeptember 28-i határozatát követően)

- A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban (2017/2209(INI))
(vélemény: JURI, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 113. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2017. szeptember 28-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és az EKSZ-nek 20 évvel az átadást követően Hongkongról (2017/2204(INI))

- Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és az EKSZ-nek a dzsihádisták bevételi forrásainak megnyirbálásáról – a terrorizmus finanszírozásának célba vételéről (2017/2203(INI))

Címváltozás

(Az Elnökök Értekezlete 2017. szeptember 28-i határozatát követően)

JURI bizottság

- Az (INI 2017/2010) saját kezdeményezésű jelentés új címe: 2015. és 2016. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról


14. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


15. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2017. október 23–26.


16. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.37-kor berekesztik.


17. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat