Indiċi 
Minuti
PDF 268kWORD 79k
Il-Ħamis, 5 ta' Ottubru 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Sistemi penitenzjarji u kundizzjonijiet fil-ħabsijiet (dibattitu)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
3.1.Is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fil-Malawi u f'pajjiżi Afrikani oħra
  
3.2.Il-każijiet tal-mexxejja tat-Tatari tal-Krimea, Akhtem Chiygoz u Ilmi Umerov, u tal-ġurnalista Mykola Semena
  
3.3.Is-sitwazzjoni fil-Maldivi
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  
4.1.Is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fil-Malawi u f'pajjiżi Afrikani oħra (votazzjoni)
  
4.2.Il-każijiet tal-mexxejja tat-Tatari tal-Krimea, Akhtem Chiygoz u Ilmi Umerov, u tal-ġurnalista Mykola Semena (votazzjoni)
  
4.3.Is-sitwazzjoni fil-Maldivi (votazzjoni)
  
4.4.Kooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.5.Sistemi penitenzjarji u kundizzjonijiet fil-ħabsijiet (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari
 10.Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Ekonomija Soċjali (dibattitu)
 11.Dokumenti mressqa
 12.Petizzjonijiet
 13.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 14.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 15.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 16.Għeluq tas-seduta
 17.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Sistemi penitenzjarji u kundizzjonijiet fil-ħabsijiet (dibattitu)

Rapport dwar is-sistemi penitenzjarji u l-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet [2015/2062(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Barbara Matera (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), José Inácio Faria f'isem il-Grupp PPE, Caterina Chinnici f'isem il-Grupp S&D, Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, Josu Juaristi Abaunz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis, Membru mhux affiljat, Bendt Bendtsen, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza u Juan Fernando López Aguilar.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai u Tibor Szanyi.

Interventi ta': Rachida Dati, Věra Jourová u Joëlle Bergeron.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.5 tal-Minuti ta' 5.10.2017.


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 4.10.2017.)


3.1. Is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fil-Malawi u f'pajjiżi Afrikani oħra

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017,
B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao u Mario Borghezio ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, u Jiří Pospíšil.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Intervent ta': Krzysztof Hetman.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.1 tal-Minuti ta' 5.10.2017.


3.2. Il-każijiet tal-mexxejja tat-Tatari tal-Krimea, Akhtem Chiygoz u Ilmi Umerov, u tal-ġurnalista Mykola Semena

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler u Anna Elżbieta Fotyga ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Dariusz Rosati f'isem il-Grupp PPE, Tibor Szanyi f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, Janusz Korwin-Mikke, Membru mhux affiljat, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică u Csaba Sógor.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.2 tal-Minuti ta' 5.10.2017.


3.3. Is-sitwazzjoni fil-Maldivi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017,
B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post u Jean Lambert ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Wajid Khan f'isem il-Grupp S&D, Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, u Jonathan Arnott.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Notis Marias u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.3 tal-Minuti ta' 5.10.2017.


PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


4.1. Is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fil-Malawi u f'pajjiżi Afrikani oħra (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 u B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0543/2017

(flok B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 u B8-0554/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset u Jozo Radoš, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon u Sven Giegold, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea u Laura Ferrara, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0546/2017 u B8-0562/2017 iddekadew.)


4.2. Il-każijiet tal-mexxejja tat-Tatari tal-Krimea, Akhtem Chiygoz u Ilmi Umerov, u tal-ġurnalista Mykola Semena (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 u B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0545/2017

(flok B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 u B8-0559/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Tibor Szanyi, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská u Zbigniew Kuźmiuk, f'isem il-Grupp ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset u Jozo Radoš, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé u Bart Staes, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Is-sitwazzjoni fil-Maldivi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 u B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0549/2017

(flok B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 u B8-0561/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés u Jiří Pospíšil, f'isem il-Grupp PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post u Wajid Khan, f'isem il-Grupp S&D;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset u Jozo Radoš, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga u Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé u Michel Reimon, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini u Laura Agea, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0383)

Interventi

Charles Tannock ippreżenta emendi orali għall-paragrafu 15 u għall-premessa C. L-emendi orali inżammu.


4.4. Kooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' REGOLAMENT TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2017)0384)

Il-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu lill-abbozz ta' regolament tal-Kunsill.


4.5. Sistemi penitenzjarji u kundizzjonijiet fil-ħabsijiet (votazzjoni)

Rapport dwar is-sistemi penitenzjarji u l-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet [2015/2062(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rakkomandazzjoni Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch u Marek Jurek

Rapport Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek u Juan Fernando López Aguilar.


6. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.45.)


PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

7. Tkomplija tas-seduta

Is-seduta tkompliet fis 15.00.


8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 64(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI biex id-definizzjoni ta’ droga tinkludi sustanzi psikoattivi ġodda u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 6 ta' Ottubru 2017.


10. Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Ekonomija Soċjali (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000070/2017) mressqa minn Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom u Maria Arena, lill-Kummissjoni: Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Ekonomija Soċjali (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš u Seán Kelly, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrejs Mamikins.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


11. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Italja - EGF/2017/004 IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-Drittijiet u l-Obbligi tal-Passiġġieri tal-Ferroviji (Riformulazzjoni) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Awstralja, min-naħa l-oħra (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Tiġdid parzjali tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat BE (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Tiġdid parzjali tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat IT (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Tiġdid parzjali tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat FI (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Tiġdid parzjali tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat ES (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Tiġdid parzjali tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat DK (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Tiġdid parzjali tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat PT (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Tiġdid parzjali tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat BG (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Georġia (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (Kodifikazzjoni) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

irriferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

INTA

2) mill-Membri mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Joëlle Mélin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-falliment tal-politiki fil-qasam tal-enerġija eolika (B8-0489/2017)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta' trasparenza fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-Kummissjoni (B8-0490/2017)

irriferut

responsabbli :

CONT

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rappurtar u l-prevenzjoni tat-traffikar illegali ta' plejers tal-futbol minorenni (B8-0491/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-finanzjament ta' proġetti barranin u favur il-migranti (B8-0492/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta' prattiki ta' rifuġju mingħajr ma jinqatlu annimali li jinsabu f'saħħithom (B8-0494/2017)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-drittijiet tal-pazjenti fir-rigward tat-tilqim (B8-0500/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-Task Force Ewropea l-ġdida kontra l-aħbarijiet foloz (fake news) (B8-0501/2017)

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twaqqif tar-"Reġjun Ewropew tat-Turiżmu Sostenibbli tas-Sena" (REstA) (B8-0504/2017)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħamrija (B8-0505/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Lorenzo Fontana u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar li tingħata spinta lir-rata tat-twelid fl-Ewropa (B8-0532/2017)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għaċ-ċittadini b'diżabilità fl-Ewropa (B8-0533/2017)

irriferut

responsabbli :

EMPL


12. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li ddaħħlu fir-reġistru fid-data indikata hawn taħt, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura, tressqu quddiem il-kumitat responsabbli:

Data: 27 ta' Settembru 2017

(*) Isem kunfidenzjali

Jens Genzer (Nru 0743/2017); (*) (Nru 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (Nru 0745/2017); Giedrius Šarkanas (Nru 0746/2017); (*) (Nru 0747/2017); (*) (Nru 0748/2017); (*) (Nru 0749/2017); (*) (Nru 0750/2017); (*) (Nru 0751/2017); (*) (Nru 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (Nru 0753/2017); Vicente Portes Alemany (Nru 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (Nru 0755/2017); (*) (Nru 0756/2017); Pierpaolo Volpe (Nru 0757/2017); Manuela Rattin (Nru 0758/2017); (*) (Nru 0759/2017); Mousa Miah (Nru 0760/2017); (*) (Nru 0761/2017); (*) (Nru 0762/2017); (*) (Nru 0763/2017); Sergey Neprimerov (Nru 0764/2017); (*) (Nru 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 firem) (Nru 0766/2017); (*) (Nru 0767/2017); (*) (Nru 0768/2017); (*) (Nru 0769/2017); Carlos Bolacha (Nru 0770/2017); Beth Granter (Nru 0771/2017); Rickard Jonsson (Nru 0772/2017); Daniela Preda (Nru 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (Nru 0774/2017); Jānis Kuzins (Nru 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nru 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (Nru 0777/2017); Letizia Spaventa (Nru 0778/2017); Pasqualino Ludovico (Nru 0779/2017); Michele Chimienti (Nru 0780/2017); (*) (Nru 0781/2017); Rui Martins (Nru 0782/2017); (*) (Nru 0783/2017); (*) (Nru 0784/2017); Ignacio Onís (Nru 0785/2017); (*) (Nru 0786/2017); Rui Martins (Nru 0787/2017); (*) (Nru 0788/2017); Franjo Egri (Nru 0789/2017); Thorkild Hansen (Nru 0790/2017); (*) (Nru 0791/2017); (*) (Nru 0792/2017); Manfred Häßner (Nru 0793/2017); (*) (Nru 0794/2017); (*) (Nru 0795/2017); (*) (Nru 0796/2017); (*) (Nru 0797/2017); (*) (Nru 0798/2017); (*) (Nru 0799/2017); (*) (Nru 0800/2017); (*) (Nru 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (Nru 0802/2017); Georgios Mylonas (Nru 0803/2017); María Ángeles García Cortés (Nru 0804/2017); (*) (Nru 0805/2017); Ireneu Vicente (Nru 0806/2017); (*) (Nru 0807/2017); (*) (Nru 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (Nru 0809/2017); (*) (Nru 0810/2017); Giovanni Cortese (Nru 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (Nru 0812/2017); Attilio Agazzi (Nru 0813/2017); (*) (Nru 0814/2017); Flavio Miccono (Nru 0815/2017); Flavio Miccono (Nru 0816/2017); (*) (Nru 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (Nru 0818/2017); (*) (Nru 0819/2017); (*) (Nru 0820/2017); (*) (Nru 0821/2017); Tommaso Cossovich (Nru 0823/2017); (*) (Nru 0824/2017); Monika Łagodzińska (Nru 0825/2017); Andrea Carola (Nru 0826/2017); Winfried Scheidges (Nru 0827/2017); (*) (Nru 0828/2017); (*) (Nru 0829/2017); (*) (Nru 0830/2017); (*) (Nru 0831/2017); (*) (Nru 0832/2017); (*) (Nru 0833/2017); (*) (Nru 0834/2017); (*) (Nru 0835/2017); (*) (Nru 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (Nru 0837/2017); Violeta Gospodinova (Nru 0838/2017); Remo Pulcini (Nru 0839/2017); Olga Fernández (Nru 0840/2017); Séverine Breit (Nru 0841/2017); Jerzy Wawro (Nru 0842/2017); (*) (Nru 0843/2017); (*) (Nru 0844/2017); (*) (Nru 0845/2017); (*) (Nru 0846/2017); (*) (Nru 0847/2017); (*) (Nru 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (Nru 0849/2017); Florin Munteanu (Nru 0850/2017); Pilar Villarino (Nru 0851/2017); María Ángeles García Cortés (Nru 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (Nru 0853/2017); (*) (Nru 0854/2017); (*) (Nru 0855/2017); (*) (Nru 0856/2017); Carlos Silva (Nru 0857/2017); Ana Losada (Nru 0858/2017); (*) (Nru 0859/2017); (*) (Nru 0860/2017); (*) (Nru 0861/2017); Kieran Dunne (Nru 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (Nru 0863/2017); (*) (Nru 0864/2017); (*) (Nru 0865/2017); (*) (Nru 0866/2017); (*) (Nru 0867/2017); (*) (Nru 0868/2017); (*) (Nru 0869/2017); Teresaa Byrne (Nru 0870/2017); (*) (Nru 0871/2017); (*) (Nru 0872/2017); (*) (Nru 0873/2017); John Newton (Nru 0874/2017); (*) (Nru 0875/2017); Mercè Bes Fuster (Nru 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (Nru 0877/2017); Caterina Pavone (Nru 0878/2017); Slavomír Eliáš (Nru 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (Nru 0880/2017); (*) (Nru 0881/2017).

Il-petizzjoni Nru 0822/2017 tneħħiet mir-reġistru minħabba l-irtirar tagħha mill-petizzjonant wara li ġiet irreġistrata.


13. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 46 tar-Regoli ta' Proċedura)(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 28 ta' Settembru 2017)

Kumitat INTA

- L-iskrinjar tal-investiment barrani f'setturi strateġiċi (2017/2205(INL))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 28 ta' Settembru 2017)

Kumitat AFET

- Il-ksur tad-drittijiet tal-popli indiġeni fid-dinja, inkluż il-ħtif tal-art (2017/2206(INI))

Kumitat IMCO

- Inkjesta Settorjali dwar il-Kummerċ elettroniku (2017/2207(INI))
(opinjoni: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

Kumitat REGI

- Il-politika ta' koeżjoni u l-ekonomija ċirkolari (2017/2211(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE)

- Ir-reġjuni li għadhom lura fl-UE (2017/2208(INI))
(opinjoni: PECH, AGRI)

Kumitat LIBE

- Il-pluraliżmu tal-midja u l-libertà tal-midja fl-Unjoni Ewropea (2017/2209(INI))
(opinjoni: JURI, CULT)

Kumitat FEMM

- L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE (2017/2210(INI))
(opinjoni: EMPL, JURI)

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

- L-istatistika tat-trasport bil-ferrovija (riformulazzjoni) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN
opinjoni: JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ITRE
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 14 ta' Settembru 2017)

- L-istabbiliment tal-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża bil-għan li jappoġġa l-kompetittività u l-kapaċità innovattiva tal-industrija tad-difiża tal-UE (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(opinjoni: IMCO, AFET (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat CULT
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 28 ta' Settembru 2017)

- Korp Ewropew ta' Solidarjetà (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(opinjoni: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat LIBE
(
B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 28 ta' Settembru 2017)

- Il-pluraliżmu tal-midja u l-libertà tal-midja fl-Unjoni Ewropea (2017/2209(INI))
(opinjoni: JURI, CULT) (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 28 ta' Settembru 2017)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar Hong Kong, 20 sena wara li għaddiet f'idejn iċ-Ċina (2017/2204(INI))

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-Ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu (2017/2203(INI))

Bidla ta' titolu
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 28 ta' Settembru 2017)

Kumitat JURI
- Titolu ġdid tar-rapport fuq inizjattiva proprja (INI 2017/2010) : Rapport annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità


14. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


15. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 23 sad-data 26 ta' Ottubru 2017.


16. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.37.


17. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Avviż legali - Politika tal-privatezza