Index 
Proces-verbal
PDF 260kWORD 78k
Joi, 5 octombrie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Sistemele penitenciare și condițiile din închisori (dezbatere)
 3.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  3.1.Situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane
  3.2.Cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz, Ilmi Umerov și Mikola Semena, jurnalist
  3.3.Situația din Maldive
 4.Votare
  4.1.Situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane (vot)
  4.2.Cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz, Ilmi Umerov și Mikola Semena, jurnalist (vot)
  4.3.Situația din Maldive (vot)
  4.4.Cooperare consolidată: Parchetul European *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.5.Sistemele penitenciare și condițiile din închisori (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 7.Reluarea ședinței
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Poziția Consiliului în prima lectură
 10.Un plan de acțiune european pentru economia socială (dezbatere)
 11.Depunere de documente
 12.Petiții
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Ridicarea ședinței
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Sistemele penitenciare și condițiile din închisori (dezbatere)

Raport referitor la sistemele penitenciare și condițiile din închisori [2015/2062(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron și-a prezentat raportul.

A intervenit: Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Barbara Matera (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), José Inácio Faria, în numele Grupului PPE, Caterina Chinnici, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Bendt Bendtsen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai și Tibor Szanyi.

Au intervenit: Rachida Dati, Věra Jourová și Joëlle Bergeron.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.5 al PV din 5.10.2017.


3. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 4.10.2017.)


3.1. Situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane

Propuneri de rezoluții B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao și Mario Borghezio au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, și Jiří Pospíšil.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

A intervenit Krzysztof Hetman.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot și Stanislav Polčák.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.1 al PV din 5.10.2017.


3.2. Cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz, Ilmi Umerov și Mikola Semena, jurnalist

Propuneri de rezoluții B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler și Anna Elżbieta Fotyga au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică și Csaba Sógor.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.2 al PV din 5.10.2017.


3.3. Situația din Maldive

Propuneri de rezoluții B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017,
B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post și Jean Lambert au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Wajid Khan, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, și Jonathan Arnott.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias și Stanislav Polčák.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 5.10.2017.


A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


4.1. Situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 și B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0543/2017

(care înlocuiește B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 și B8-0554/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset și Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Propunerile de rezoluții B8-0546/2017 și B8-0562/2017 au devenit caduce.)


4.2. Cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz, Ilmi Umerov și Mikola Semena, jurnalist (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 și B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0545/2017

(care înlocuiește B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 și B8-0559/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská și Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset și Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Situația din Maldive (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 și B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0549/2017

(care înlocuiește B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 și B8-0561/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post și Wajid Khan, în numele Grupului S&D;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset și Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé și Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini și Laura Agea, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0383)

Intervenții

Charles Tannock a prezentat amendamente orale la punctul 15 și la considerentul C. Amendamentele orale au fost preluate.


4.4. Cooperare consolidată: Parchetul European *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2017)0384)

Parlamentul a aprobat proiectul de regulament al Consiliului.


4.5. Sistemele penitenciare și condițiile din închisori (vot)

Raport referitor la sistemele penitenciare și condițiile din închisori [2015/2062(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch și Marek Jurek

Raport Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek și Juan Fernando López Aguilar.


6. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.45.)


A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


9. Poziția Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului (10537/1/2017 - C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

retrimis comisiei competente: LIBE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta poziția sa începe să curgă de mâine, 6 octombrie 2017.


10. Un plan de acțiune european pentru economia socială (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000070/2017) adresată de Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena, Comisiei: Un plan de acțiune european pentru economia socială (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš și Seán Kelly, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Andrejs Mamikins.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Italiei – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

retrimis

comisia competentă :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisia competentă :

TRAN

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

retrimis

comisia competentă :

AFET

aviz :

INTA

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul BE (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul IT (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul FI (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul ES (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul DK (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul PT (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul BG (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

retrimis

comisia competentă :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

retrimis

comisia competentă :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

retrimis

comisia competentă :

ECON

aviz :

INTA

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură):

- Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la eșecul politicilor în domeniul energiei eoliene (B8-0489/2017)

retrimis

comisia competentă :

ITRE

- Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la lipsa de transparență în ceea ce privește cheltuielile de deplasare ale Comisiei (B8-0490/2017)

retrimis

comisia competentă :

CONT

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la raportarea și prevenirea traficului ilegal cu jucători de fotbal minori (B8-0491/2017)

retrimis

comisia competentă :

LIBE

aviz :

CULT

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la finanțarea proiectelor în străinătate și în favoarea migranților (B8-0492/2017)

retrimis

comisia competentă :

LIBE

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la practicile de plasare în adăposturi care nu implică uciderea animalelor sănătoase (B8-0494/2017)

retrimis

comisia competentă :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la drepturile pacienților în materie de vaccinare (B8-0500/2017)

retrimis

comisia competentă :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la noul grup operativ european împotriva știrilor false (B8-0501/2017)

retrimis

comisia competentă :

CULT

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea „Regiunii europene a anului în materie de turism durabil” (B8-0504/2017)

retrimis

comisia competentă :

TRAN

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la sol (B8-0505/2017)

retrimis

comisia competentă :

ENVI

- Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la relansarea natalității în Europa (B8-0532/2017)

retrimis

comisia competentă :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinul pentru persoanele cu dizabilități în Europa (B8-0533/2017)

retrimis

comisia competentă :

EMPL


12. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la data indicată mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

27 septembrie 2017

(*) Nume confidențial

Jens Genzer (nr. 0743/2017); (*) (nr. 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (nr. 0745/2017); Giedrius Šarkanas (nr. 0746/2017); (*) (nr. 0747/2017); (*) (nr. 0748/2017); (*) (nr. 0749/2017); (*) (nr. 0750/2017); (*) (nr. 0751/2017); (*) (nr. 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (nr. 0753/2017); Vicente Portes Alemany (nr. 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (nr. 0755/2017); (*) (nr. 0756/2017); Pierpaolo Volpe (nr. 0757/2017); Manuela Rattin (nr. 0758/2017); (*) (nr. 0759/2017); Mousa Miah (nr. 0760/2017); (*) (nr. 0761/2017); (*) (nr. 0762/2017); (*) (nr. 0763/2017); Sergey Neprimerov (nr. 0764/2017); (*) (nr. 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 semnături) (nr. 0766/2017); (*) (nr. 0767/2017); (*) (nr. 0768/2017); (*) (nr. 0769/2017); Carlos Bolacha (nr. 0770/2017); Beth Granter (nr. 0771/2017); Rickard Jonsson (nr. 0772/2017); Daniela Preda (nr. 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (nr. 0774/2017); Jānis Kuzins (nr. 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (nr. 0777/2017); Letizia Spaventa (nr. 0778/2017); Pasqualino Ludovico (nr. 0779/2017); Michele Chimienti (nr. 0780/2017); (*) (nr. 0781/2017); Rui Martins (nr. 0782/2017); (*) (nr. 0783/2017); (*) (nr. 0784/2017); Ignacio Onís (nr. 0785/2017); (*) (nr. 0786/2017); Rui Martins (nr. 0787/2017); (*) (nr. 0788/2017); Franjo Egri (nr. 0789/2017); Thorkild Hansen (nr. 0790/2017); (*) (nr. 0791/2017); (*) (nr. 0792/2017); Manfred Häßner (nr. 0793/2017); (*) (nr. 0794/2017); (*) (nr. 0795/2017); (*) (nr. 0796/2017); (*) (nr. 0797/2017); (*) (nr. 0798/2017); (*) (nr. 0799/2017); (*) (nr. 0800/2017); (*) (nr. 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (nr. 0802/2017); Georgios Mylonas (nr. 0803/2017); María Ángeles García Cortés (nr. 0804/2017); (*) (nr. 0805/2017); Ireneu Vicente (nr. 0806/2017); (*) (nr. 0807/2017); (*) (nr. 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (nr. 0809/2017); (*) (nr. 0810/2017); Giovanni Cortese (nr. 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0812/2017); Attilio Agazzi (nr. 0813/2017); (*) (nr. 0814/2017); Flavio Miccono (nr. 0815/2017); Flavio Miccono (nr. 0816/2017); (*) (nr. 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (nr. 0818/2017); (*) (nr. 0819/2017); (*) (nr. 0820/2017); (*) (nr. 0821/2017); Tommaso Cossovich (nr. 0823/2017); (*) (nr. 0824/2017); Monika Łagodzińska (nr. 0825/2017); Andrea Carola (nr. 0826/2017); Winfried Scheidges (nr. 0827/2017); (*) (nr. 0828/2017); (*) (nr. 0829/2017); (*) (nr. 0830/2017); (*) (nr. 0831/2017); (*) (nr. 0832/2017); (*) (nr. 0833/2017); (*) (nr. 0834/2017); (*) (nr. 0835/2017); (*) (nr. 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (nr. 0837/2017); Violeta Gospodinova (nr. 0838/2017); Remo Pulcini (nr. 0839/2017); Olga Fernández (nr. 0840/2017); Séverine Breit (nr. 0841/2017); Jerzy Wawro (nr. 0842/2017); (*) (nr. 0843/2017); (*) (nr. 0844/2017); (*) (nr. 0845/2017); (*) (nr. 0846/2017); (*) (nr. 0847/2017); (*) (nr. 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (nr. 0849/2017); Florin Munteanu (nr. 0850/2017); Pilar Villarino (nr. 0851/2017); María Ángeles García Cortés (nr. 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (nr. 0853/2017); (*) (nr. 0854/2017); (*) (nr. 0855/2017); (*) (nr. 0856/2017); Carlos Silva (nr. 0857/2017); Ana Losada (nr. 0858/2017); (*) (nr. 0859/2017); (*) (nr. 0860/2017); (*) (nr. 0861/2017); Kieran Dunne (nr. 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (nr. 0863/2017); (*) (nr. 0864/2017); (*) (nr. 0865/2017); (*) (nr. 0866/2017); (*) (nr. 0867/2017); (*) (nr. 0868/2017); (*) (nr. 0869/2017); Teresaa Byrne (nr. 0870/2017); (*) (nr. 0871/2017); (*) (nr. 0872/2017); (*) (nr. 0873/2017); John Newton (nr. 0874/2017); (*) (nr. 0875/2017); Mercè Bes Fuster (nr. 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (nr. 0877/2017); Caterina Pavone (nr. 0878/2017); Slavomír Eliáš (nr. 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (nr. 0880/2017); (*) (nr. 0881/2017).

Petiția nr. 0822/2017 a fost retrasă din registru în urma retragerii sale de către petiționar, după înregistrare.


13. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 46 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 28 septembrie 2017)

INTA

- Monitorizarea investițiilor străine în sectoarele strategice (2017/2205(INL))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 28 septembrie 2017)

AFET

- Încălcarea drepturilor popoarelor indigene din lume, inclusiv acapararea de terenuri (2017/2206(INI))

IMCO

- Anchetă sectorială privind comerțul electronic (2017/2207(INI))
(aviz: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

REGI

- Politica de coeziune și economia circulară (2017/2211(INI))
(aviz: ENVI, ITRE)

- Regiuni din UE rămase în urmă (2017/2208(INI))
(aviz: PECH, AGRI)

LIBE

- Pluralismul mass-mediei și libertatea mass-mediei în Uniunea Europeană (2017/2209(INI))
(aviz: JURI, CULT)

FEMM

- Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE (2017/2210(INI))
(aviz: EMPL, JURI)

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

- Statisticile din transportul feroviar (reformare) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
retrimis comisiei competente: TRAN
aviz: JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

ITRE
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14 septembrie 2017)
- Instituirea Programului european de dezvoltare a industriei de apărare menit să sprijine competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei de apărare a UE (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
[aviz: IMCO, AFET
(articolul 54 din Regulamentul de procedură), BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

CULT
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 28 septembrie 2017)
- Corpul european de solidaritate (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
[aviz: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI
(articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

LIBE
(
Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 28 septembrie 2017)
- Pluralismul mass-mediei și libertatea mass-mediei în Uniunea Europeană (2017/2209(INI))
[aviz: JURI, CULT
(articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 28 septembrie 2017)

AFET

- Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE referitoare la Hong Kong, la 20 de ani după ce a fost retrocedat (2017/2204(INI))

- Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE referitoare la tăierea surselor de venituri ale jihadiștilor - luarea în vizor a finanțării terorismului (2017/2203(INI))

Schimbare a titlurilor
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 28 septembrie 2017)

JURI
- Nou titlul al raportului de inițiativă (INI 2017/2010) : Rapoartele anuale pentru 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea


14. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


15. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 23 și 26 octombrie 2017.


16. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.37.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Aviz juridic - Politica de confidențialitate