Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.04.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου