Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 23 октомври 2017 г. - Страсбург

5. Състав на Парламента

Ulrike Lunacek уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 9 ноември 2017 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

°
° ° °

Компетентните органи на Обединеното кралство уведомяват за назначаването на Rory Palmer като член на Европейския парламент на мястото на Glenis Willmott, считано от 3 октомври 2017.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Rory Palmer заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност