Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 23. oktober 2017 - Strasbourg

5. Parlamentets sammensætning

Ulrike Lunacek havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 9. november 2017.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at mandatet var ledigt med virkning fra denne dato og gav den pågældende nationale myndighed meddelelse herom.

°
° ° °

De kompetente britiske myndigheder havde meddelt, at Rory Palmer var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Glenis Willmott med virkning fra den 3. oktober 2017.

Rory Palmer deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik