Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. október 23., Hétfő - Strasbourg

5. A Parlament tagjai

Ulrike Lunacek írásban közölte, hogy 2017. november 9-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.

°
° ° °

Az illetékes egyesült-királysági hatóságok bejelentették Rory Palmer kinevezését Glenis Willmott helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2017. október 3.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Rory Palmer elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat