Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. spalio 23 d. - Strasbūras

5. Parlamento sudėtis

Ulrike Lunacek raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2017 m. lapkričio 9 d..

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.

°
° ° °

Kompetentingos Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pranešė apie Rory Palmer, kuri pakeis Glenis Willmott, išrinkimą Parlamento nare nuo 2017 m. spalio 3 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Rory Palmer įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika