Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 23 oktober 2017 - Strasbourg

5. Parlamentets sammansättning

Ulrike Lunacek hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 9 november 2017.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

De behöriga brittiska myndigheterna hade meddelat att Rory Palmer utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Glenis Willmott från och med den 3 oktober 2017.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Rory Palmer fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy