Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 23 октомври 2017 г. - Страсбург

8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите GUE/NGL и EFDD следните искания за назначаване:

комисия AFET: Stelios Kouloglou

комисия TRAN: Marie-Pierre Vieu на мястото на Stelios Kouloglou

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Marie-Pierre Vieu

Делегация за връзки с държавите от Меркосур: Mireille D'Ornano на мястото на Sophie Montel

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност