Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 23. října 2017 - Štrasburk

8. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin GUE/NGL a EFDD následující žádosti o jmenování:

výbor AFET: Stelios Kouloglou

výbor TRAN: Marie-Pierre Vieu, kterou je nahrazen Stelios Kouloglou

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Marie-Pierre Vieu

delegace pro vztahy s Mercosurem: Mireille D'Ornano, kterou je nahrazena Sophie Montel

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí