Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 23 października 2017 r. - Strasburg

8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup GUE/NGL i EFDD wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja AFET: Stelios Kouloglou

komisja TRAN: Marie-Pierre Vieu w miejsce Steliosa Kouloglou

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Marie-Pierre Vieu

Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem: Mireille D'Ornano w miejsce Sophie Montel

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności