Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 23 oktober 2017 - Strasbourg

8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna GUE/NGL och EFDD hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

AFET-utskottet: Stelios Kouloglou

TRAN-utskottet: Marie-Pierre Vieu i stället för Stelios Kouloglou

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Marie-Pierre Vieu

delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Mireille D'Ornano i stället för Sophie Montel

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy