Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 23. října 2017 - Štrasburk

9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 25. října 2017 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

Předseda oznámil, že dokument 00022/2017/LEX bude podepsán prostřednictvím nového systému elektronického podpisu.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu do roku 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 a nařízení Rady (EHS) č. 1101/89 (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))

Právní upozornění - Ochrana soukromí