Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 23. oktober 2017 - Strasbourg

9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 25. oktober 2017 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Formanden meddelte, at dokument 00022/2017/LEX ville blive undertegnet ved brug af det nye elektroniske underskriftssystem.

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 med henblik på en forlængelse heraf til 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 og Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014, for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik