Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 23. lokakuuta 2017 - Strasbourg

9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 25. lokakuuta 2017 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset.

Puhemies ilmoitti, että asiakirja 00022/2017/LEX allekirjoitetaan käyttäen uutta sähköistä allekirjoitusjärjestelmää.

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toimista kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 annetun asetuksen (EU) N:o 99/2013 muuttamisesta jatkamalla Euroopan tilasto-ohjelmaa vuoteen 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 kumoamisesta (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö