Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 23 oktober 2017 - Straatsburg

9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede op woensdag 25 oktober 2017 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen.

De Voorzitter deelt mede dat document 00022/2017/LEX zal worden ondertekend met het nieuwe systeem voor elektronische handtekeningen.

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2888/2000 en (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))

Juridische mededeling - Privacybeleid