Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 23. októbra 2017 - Štrasburg

9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 25. októbra 2017 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Predseda oznámil, že dokument 00022/2017/LEX sa podpíše s novým systémom elektronického podpisu.

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania do roku 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 a nariadenie Rady (EHS) č. 1101/89 (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia