Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 23 oktober 2017 - Strasbourg

9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 25 oktober 2017 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Talmannen meddelade att 00022/2017/LEX skulle undertecknas med det nya systemet för elektroniska underskrifter.

- Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet till 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001 samt rådets förordning (EEG) nr 1101/89 (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy