Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris - Strasbūra

11. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem.

— Ieteikums lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 21. septembra deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz produktu pārraudzības un pārvaldības prasībām apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017).

— Ieteikums lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 22. septembra deleģēto regulu, ar ko Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 149/2013 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismiem (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017).

— Ieteikums lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 22. septembra deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismiem (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017).

— Ieteikums lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 21. septembra deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz informācijas prasībām un darījumdarbības veikšanas noteikumiem, kas piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanai (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017).

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šiem ieteikumiem, tos uzskatīs par apstiprinātiem. Pretējā gadījumā tos iesniegs balsošanai.

Ieteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika