Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 23 oktober 2017 - Strasbourg

12. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden maj I 2017 finns tillgängligt på Europarl.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy