Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 23. října 2017 - Štrasburk

16. Plán práce
Doslovné záznamy

Vystoupili: Daniele Viotti k případu íránského vědce žijícího ve Švédsku Ahmadrezy Džalaího, který byl v Íránu odsouzen k trestu smrti (předseda připomněl, že zrušení trestu smrti je prioritou Evropské unie, a přislíbil, že se obrátí na íránského prezidenta), a James Carver k teroristickému útoku, který si v somálském Mogadišu vyžádal stovky obětí (předseda se ztotožnil s výroky, které pronesl James Carver).

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého říjnového plenárního zasedání (PE 611.536/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

- Žádost skupiny Verts/ALE, aby byly na závěr rozpravy o boji proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU (bod 67 PDOJ) předloženy návrhy usnesení.

Vystoupila Ska Keller za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

- Žádost skupiny ALDE, aby byla středeční dopolední rozprava o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům (bod 36 PDOJ) nahrazena prohlášením Komise o boji proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU.

Vystoupily: Sophia in 't Veld za skupinu ALDE s odůvodněním žádosti a Maria João Rodrigues za skupinu S&D proti žádosti.

Parlament žádost schválil.

Vystoupili: Manfred Weber, Maria João Rodrigues a Edouard Martin k situaci v Parlamentu.

Předseda připomněl rozhodnutí předsednictva ze dne 14. dubna 2014 o vnitřních pravidlech poradního výbor zabývajícího obtěžováním na pracovišti, jeho prevencí a stížnostmi akreditovaných asistentů na poslance Evropského parlamentu, připomněl poslání tohoto poradního výboru a rovněž postup v případě morálního nebo sexuálního obtěžování.

Středa

- Žádost skupiny Verts/ALE, aby byla společná rozprava o systému vstupu/výstupu odložena na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Vystoupili Ska Keller za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

- Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo prohlášení Rady a Komise o mechanismech reakce na lesní požáry v severním Španělsku a Portugalsku (bod 69 PDOJ) přesunuto jako první bod odpoledního pořadu jednání.

Vystoupili: João Ferreira za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Marcel de Graaff proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (68 pro, 208 proti, 35 se zdrželo).

Čtvrtek

beze změny

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí