Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 23. oktoober 2017 - Strasbourg

16. Tööplaan
Istungi stenogramm

Daniele Viotti võttis sõna Iraanis surma mõistetud Rootsis elava Iraani teadlase Ahmadreza Djalali juhtumi teemal (istungi juhataja kordas, et surmanuhtluse kaotamine on Euroopa Liidu prioriteet, ning ta võtab ühendust Iraani presidendiga) ja James Carver võttis sõna sadu inimelusid nõudnud terrorrünnaku teemal Somaalias Muqdishos (istungi juhataja toetas James Carveri seisukohta).

Jagatud on 2017. aasta oktoobri II osaistungjärgu (PE 611.536/PDOJ) istungite lõplik päevakorra projekt, millele on esitatud järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

- Fraktsiooni Verts/ALE taotlus esitada arutelu Võitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis (lõpliku päevakorra projekti punkt 67) lõpus resolutsiooni ettepanekud.

Sõna võttis Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

- Fraktsiooni ALDE taotlus vahetada kolmapäeva hommikuks kavandatud arutelu Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (lõpliku päevakorra projekti punkt 36) ja komisjoni avalduse „Võitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis“ järjekord.

Sõna võtsid Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes oli taotluse vastu.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sõna võtsid Manfred Weber, Maria João Rodrigues ja Edouard Martin olukorra teemal parlamendis.

President tuletas meelde juhatuse 14. aprilli 2014. aasta otsust Euroopa Parlamendi liikmete poolset ahistamist käsitlevate parlamendiliikme registreeritud assistentide kaebustega ja töökohal ahistamise ärahoidmisega tegeleva nõuandekomitee sise-eeskirja kohta ning tuletas ühtlasi meelde nõuandekomitee rolli ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise juhtumite käsitlemise korda.

Kolmapäev

- Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lükata mõnele edaspidisele osaistungjärgule ühine arutelu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi üle.

Sõna võtsid Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlus, ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

- Fraktsiooni GUE/NGL taotlus paigutada pärastlõunal esimeseks päevakorrapunktiks nõukogu ja komisjoni avaldus Põhja-Hispaania ja Portugali metsatulekahjudele reageerimise mehhanism(lõpliku päevakorra projekti punkt 69).

Sõna võtsid João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Marcel de Graaff oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel (68 poolt, 208 vastu, erapooletuid 35) tagasi.

Neljapäev

Muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika