Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 23 oktober 2017 - Straatsburg

16. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

Het woord wordt gevoerd door Daniele Viotti over het geval van Ahmadreza Djalali, een Iraanse arts die in Iran ter dood is veroordeeld (de Voorzitter herinnert eraan dat de afschaffing van de doodstraf voor de Europese Unie een prioriteit is en hij zegt toe contact te zullen opnemen met de Iraanse president) en James Carver over de terroristische aanslag die honderden slachtoffers heeft geëist in Mogadishu, Somalië (de Voorzitter sluit zich aan bij de woorden van James Carver).

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober II 2017 (PE 611.536/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

- Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om het debat over "De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU" (punt 67 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoekt toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

- Verzoek van de ALDE-Fractie om de volgorde van het op woensdagochtend geplande debat (punt 36 PDOJ) over de "Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia" en de verklaring van de Commissie over de "De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU" om te draaien.

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die het verzoek toelicht, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, tegen het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, Maria João Rodrigues en Edouard Martin over de situatie in het Parlement.

De Voorzitter herinnert aan het besluit van het Bureau van 14 april 2014 over het intern reglement van het adviescomité initimidatie inzake klachten van geaccrediteerde parlementaire medewerkers wegens intimidatie door leden van het Europees Parlement en inzake de voorkoming van intimidatie op het werk, en hij wijst tevens op de rol van dit comité, alsmede op de te volgen procedure in gevallen van psychische of seksuele intimidatie.

Woensdag

- Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om de gecombineerde behandeling “Inreis-uitreissysteem” uit te stellen tot een latere vergaderperiode.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, om het verzoek toe te lichten en Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

- Verzoek van de GUE/NGL-Fractie de verklaring van de Raad en de Commissie over "Responsmechanismen voor de bosbranden in het noorden van Spanje en Portugal" (punt 69 PDOJ) als eerste punt op de agenda van de namiddag te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Marcel de Graaff tegen het verzoek.

Bij HS (68 voor, 208 tegen, 35 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid