Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 23 października 2017 r. - Strasburg

16. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Głos zabrali: Daniele Viotti w sprawie Ahmadrezy Djalaliego, irańskiego naukowca zamieszkałego w Szwecji, skazanego na karę śmierci w Iranie (przewodniczący przypomniał, że zniesienie kary śmierci jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, i zobowiązał się do nawiązania kontaktu z prezydentem Iranu), oraz James Carver w sprawie ataku terrorystycznego w Mogadiszu (Somalia), w którym ucierpiały setki osób (przewodniczący zgodził się ze słowami Jamesa Carvera).

Rozdano ostateczny porządek obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji w październiku 2017 r. (PE 611.536/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

- Wniosek grupy Verts/ALE o zakończenie debaty w sprawie „Przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE” (pkt 67 PDOJ) złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrała Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, która uzasadniła wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

- Wniosek grupy ALDE o zamianę zaplanowanej na środę rano (pkt 36 PDOJ) debaty w sprawie „Ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów” i oświadczenia Komisji w sprawie „Przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE”.

Głos zabrali: Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która uzasadniła wniosek, i Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, przeciwko wnioskowi.

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrali: Manfred Weber, Maria João Rodrigues i Edouard Martin w sprawie sytuacji w Parlamencie.

Przewodniczący odniósł się do decyzji Prezydium z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu komitetu doradczego rozpatrującego skargi na nękanie psychiczne lub molestowanie seksualne w sprawach z udziałem akredytowanych asystentów parlamentarnych i posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zajmującego się zapobieganiem tym zjawiskom w miejscu pracy, oraz przypomniał o roli komitetu doradczego i procedurze, jaką należy zastosować w przypadku nękania psychicznego lub molestowania seksualnego.

Środa

- Wniosek grupy Verts/ALE o przełożenie na kolejną sesję wspólnej dyskusji w sprawie „Systemu wjazdu/wyjazdu”.

Głos zabrali: Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, aby uzasadnić wniosek, i Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, przeciwko wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek.

- Wniosek grupy GUE/NGL o wpisanie oświadczenia Rady i Komisji w sprawie „Mechanizmów reagowania na pożary lasów w północnej Hiszpanii i w Portugalii” (pkt 69 PDOJ) jako pierwszego punktu po południu.

Głos zabrali: João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, który uzasadnił wniosek, i Marcel de Graaff przeciwko wnioskowi.

W GI (68 za, 208 przeciw, 35 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Bez zmian.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności