Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 23 octombrie 2017 - Strasbourg

16. Ordinea lucrărilor
Stenograma

A intervenit Daniele Viotti, cu privire la cazul lui Ahmadreza Djalali, un om de știință iranian, cu reședința în Suedia, condamnat la moarte în Iran (Președintele a reamintit că abolirea pedepsei cu moartea este una dintre prioritățile Uniunii Europene și s-a angajat să ia legătura cu președintele iranian), și James Carver, cu privire la atacul terorist care a făcut sute de victime la Mogadiscio, în Somalia (Președintele și-a exprimat acordul cu cuvintele lui James Carver).

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din octombrie II 2017 (PE 611.536/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

- Solicitare a Grupului Verts/ALE pentru ca dezbaterea pe tema Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (punctul 67 din PDOJ) să fie încheiată prin depunerea unor propuneri de rezoluție.

A intervenit Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

- Solicitare a Grupului ALDE pentru inversarea dezbaterii prevăzute pentru miercuri dimineața (punctul 36 din PDOJ) pe tema „Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni” cu declarația Comisiei pe tema „Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE”.

Au intervenit: Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a motivat cererea, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, împotriva cererii.

Parlamentul a aprobat cererea.

Au intervenit: Manfred Weber, Maria João Rodrigues și Edouard Martin cu privire la situația din cadrul Parlamentului.

Președintele a reamintit decizia Biroului din 14 aprilie 2014 cu privire la normele interne ale Comitetului consultativ privind hărțuirea la locul de muncă și prevenirea acesteia în ceea ce privește plângerile depuse de asistenți parlamentari acreditați împotriva unor deputați în Parlamentul European și a reamintit, de asemenea, rolul acestui comitet consultativ, precum și procedura de urmat în caz de hărțuire sexuală sau morală.

Miercuri

- Solicitare a Grupului Verts/ALE cu privire la reportarea discuției comune pe tema „Sistemul de intrare/ieșire” pentru o perioadă de sesiune ulterioară.

Au intervenit: Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a motiva cererea, și Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

- Solicitare a Grupului GUE/NGL cu privire la mutarea declarației Consiliului și Comisiei pe tema „Mecanismele de răspuns la incendiile forestiere din nordul Spaniei și din Portugalia(punctul 69 din PDOJ) la primul punct de după-masă.

Au intervenit: João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Marcel de Graaff împotriva cererii.

Prin AN (68 pentru, 208 împotrivă, 35 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate