Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 23. októbra 2017 - Štrasburg

16. Program práce
Doslovný zápis

Vystúpili Daniele Viotti k prípadu iránskeho vedca žijúceho vo Švédsku Ahmadrezá Džalálího, ktorý bol v Iráne odsúdený na trest smrti (predseda pripomenul, že zrušenie trestu smrti je prioritou Európskej únie, a prisľúbil, že sa obráti na iránskeho prezidenta), a James Carver k teroristickému útoku, ktorý si v somálskom Mogadiše vyžiadal stovky obetí (predseda sa stotožnil s výrokmi, ktoré predniesol James Carver).

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej tohtoročnej októbrovej plenárnej schôdze (PE 611.536/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

- Žiadosť skupiny Verts / ALE, aby boli na záver rozpravy o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (obd 67 PDOJ) predložené návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorá žiadosť zdôvodnila.

Parlament žiadosť schválil.

- Žiadosť skupiny ALDE aby bola stredajšia dopoludňajšia rozprava (bod 36 PDOJ) o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov nahradená vyhlásením Komisie o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ.

Vystúpili títo poslanci: Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá žiadosť zdôvodnila, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber, Maria João Rodrigues a Edouard Martin o situácii v Parlamente.

Predseda pripomenul rozhodnutie predsedníctva zo 14. apríla 2014 o vnútorných pravidlách poradného výbor zaoberajúceho sa sťažnosťami akreditovaných asistentov poslancov na obťažovanie poslancami Európskeho parlamentu a prevenciou obťažovania na pracovisku, a pripomenul tiež úlohu tohto poradného výboru a takisto postup v prípade morálneho alebo sexuálneho obťažovania.

Streda

- Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby bola spoločná rozprava o systéme vstupu/výstupu odložená na jednu z nadchádzajúcich schôdzí.

Vystúpili títo poslanci: Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE na zdôvodnenie žiadosti a Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

- Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby bolo vyhlásenie Rady a Komisie o mechanizmoch reakcie na lesné požiare v severnom Španielsku a Portugalsku (bod 69 PDOJ) presunuté ako prvý bod popoludňajšieho programu rokovania.

Vystúpili títo poslanci: João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, ktorý žiadosť zdôvodnil, a Marcel de Graaff proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol HPM (68 pour, 208 contre, 35 abstentions).

Štvrtok

Bez zmeny.

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia