Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0084(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0270/2017

Předložené texty :

A8-0270/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Vysvětlení hlasování
PV 27/03/2019 - 18.7

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Zápis
Pondělí, 23. října 2017 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

17. Hnojivé výrobky s označením CE ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu uvedl zprávu.

Vystoupili: Elisabetta Gardini (zpravodajka výboru ENVI) a Jan Huitema (zpravodaj výboru AGRI).

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Jarosław Wałęsa (zpravodaj výboru INTA), Pilar Ayuso za skupinu PPE, Marc Tarabella za skupinu S&D, Edward Czesak za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling a Eleonora Evi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria a Massimo Paolucci.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Mihai Ţurcanu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.7 zápisu ze dne 24.10.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí